Stad Herentals verlicht parkeerproblemen voor zorgverlenersIn het bestuursakkoord beloofde het Herentalse schepencollege een oplossing voor de parkeerproblemen van zorgverleners. Zij verliezen vandaag veel tijd en geld aan het zoeken van parkeerplaats en zich in orde stellen via een betaald ticket of schijf. Daar komt nu verbetering in. Schepen van Welzijn Peter Bellens en schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp komen met een oplossing. Zorgverleners die in Herentals werken kunnen vanaf 1 januari kosteloos een parkeerkaart bekomen zodat ze tijdens hun dienst vlotter kunnen parkeren.


Het bestuur werkt aan een gans nieuw mobiliteits- parkeer en verkeerscirculatieplan, maar dat zal verschillende maanden tot jaren in beslag nemen. Daarom werkt het bestuur in tussentijd zoveel mogelijk quick-wins uit: “kleinere” maatregelen die voor de doelgroep in kwestie wel een groot verschil maken. Het voorstel van reglement dat de parkeerkaarten voor zorgverleners regelt werd principieel goedgekeurd door het college en wordt volgende maand aan de gemeenteraad voorgelegd ter stemming.