Molen van ’t Veld en Bakkerijmuseum worden toeristische hub


Foto: Kristof Donné

De volgende twee jaar krijgt de site rond de Molen van ’t Veld en het Bakkerijmuseum in Geel, Ten Aard een grondige opwaardering. De vzw Vrienden van de Geelse Molens en stad Geel kregen het heugelijke nieuws dat hun aanvraag voor LEADER-subsidie voor dit project werd goedgekeurd.


In de komende twee jaar zal LEADER Kempen Zuid ruim 60 000 euro subsidie verlenen voor het project “Véél graantjes maken een brood”. De projectpartners gebruiken deze middelen om het Bakkerijmuseum en de nabijgelegen Molen van ’t Veld om te vormen tot een hedendaags kennis- en belevingscentrum waar de evolutie van graan tot brood centraal staat. Er worden ook diverse toeristische/recreatieve en educatieve producten ontworpen om de aantrekkingskracht van de site te vergroten. Samenwerkingen Om het project tot stand te kunnen brengen sloegen stad Geel, vzw Vrienden van de Geelse Molens, het Bakkerijmuseum en erfgoeddienst k.ERF de handen in elkaar. Naast een financiële inbreng geven zij ook de verdere inhoudelijke uitwerking samen vorm. De projectpartners hebben de ambitie om op termijn ook cross-sectorale samenwerkingen aan te gaan in kader van dit project. Denk maar aan samenwerkingen met lokale handelaars, horeca, landbouw en sociale organisaties. Toeristische/recreatieve producten De site wordt zowel binnen als op het domein infrastructureel onder handen genomen, maar een moderne site alleen is geen garantie op een toeristisch succes. Daarom krijgt de toeristische hub allerhande recreatieve producten die de site nog aantrekkelijker maken en met de prachtige regio verbinden. Bewegwijzerde wandelingen, fietstochten, gegidste thematochten, themadagen (denk aan brood bakken, molenerfgoed, natuur…) en evenementen moeten de beleving op en rond de molen en het Bakkerijmuseum naar een hoger niveau tillen. Door middel van gerichte communicatie, mooi vormgegeven brochures en samenwerkingen zal de site spreekwoordelijk op de kaart worden gezet. Documentatiecentrum en educatie In samenwerking met scholen en gidsen werken de projectpartners educatieve pakketten uit in het kader van klasbezoeken. Ten slotte krijgen de gebouwen van het Bakkerijmuseum een documentatiecentrum, waar het historisch archief van de Stichting Levende Molens uit Rosendaal over de molenambacht zorgvuldig wordt bewaard en wordt opengesteld voor het publiek.