Hermeandering Kleine Nete op grens Kasterlee-Geel ingehuldigd


burgemeester Vera Celis, gastheer Vincent Dierckx de Casterlé, gouverneur Cathy Berx, burgemeester Ward Kennes en administrateur-generaal VMM Bernard De Potter.
burgemeester Vera Celis, gastheer Vincent Dierckx de Casterlé, gouverneur Cathy Berx, burgemeester Ward Kennes en administrateur-generaal VMM Bernard De Potter.

De hermeandering van de Kleine Nete op de grens Kasterlee-Geel, ter hoogte van de Noord-Zuid Kempen was onderdeel van de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 om de Noord-Zuid aan te leggen volgens het gewestplantracé. De realisatie van de hermeandering gebeurde door de  Vlaamse Milieumaatschappij.  De aansluiting van historische meanders creëert waterbergingszones, zorgt voor structuurherstel van de waterloop en een klimaatrobuustere vallei.


De inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters van Kasterlee en Geel, Ward Kennes en Vera Celis. Burgemeester Ward Kennes onderschreef in zijn toespraak de Vlaamse doelstellingen inzake waterbeheer, maar vroeg vanuit Kasterlee specifieke aandacht voor de landbouw en de recreatieve infrastructuur in de vallei van de Kleine Nete.