Gemeente Malle plant 175 laanbomen


Grote werken in de Oude Meirstraat, Zwaluwkens, Ijkelvoort, Onze Lieve Vrouwstraat en Vogelsanck in Oostmalle. De gemeentelijke groendienst plant er maar liefst 175 nieuwe laanbomen. Deze bomen vervangen de gerooide bomen door weg- en rioleringswerken van een tiental jaar geleden. Schepenen Wim Jordens en Wouter Patho zijn blij dat de buurt opnieuw een extra groen karakter krijgt.


Schepen voor milieu en klimaat Wouter Patho: ‘Enkele jaren geleden legden we een groot deel van deze straten opnieuw aan, maar bomen ontbraken nog. Om onze biodiversiteit te stimuleren, vindt het gemeentebestuur het belangrijk om zoveel mogelijk bomen aan te planten. We houden altijd rekening met de beschikbare ruimte als we een boomsoort kiezen. Het bomenbeleidsplan is onze belangrijkste leidraad.’


Bomen in het straatbeeld hebben nadelen, zoals het vallen van de bladeren en het onderhoud. Maar de nadelen wegen lang niet op tegen de vele voordelen. Ze zuiveren de lucht van fijn stof en dragen bij tot meer biodiversiteit. ‘Als landelijke gemeente kiest Malle dan ook voor waardevol en duurzaam groen op het openbaar domein. Als we allemaal terug meer bomen aanplanten (en laten staan), boeken we op termijn immers een enorme milieuwinst,’ zegt schepen Patho.


Het gemeentebestuur investeert in 2021 ruim 35.000 euro voor de aankoop van bomen en planten op het openbaar domein, een aanzienlijk bedrag dat nodig is voor de heraanplant van bomen na noodzakelijke weg-en rioleringswerken. ‘Onze gemeente doet op dat vlak een forse inhaalbeweging en legt in verschillende straten nieuwe rioleringen aan. In die dossiers merken we dat vooral het verdwijnen van bomen moeilijk ligt bij omwonenden. Dat begrijpen we maar al te goed en net daarom vinden we de heraanplant van nieuwe exemplaren belangrijk. We houden daarbij rekening met biodiversiteit, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. Onze boomsoortkeuze zal de infrastructuur niet beschadigen,’ besluitschepen voor openbare werken en financiën Wim Jordens.