ErfgoedFestival De Nacht


Tijdens het weekend van 23, 24 en 25 april 2021 is het tijd voor het eerste Erfgoedfestival. Dat is Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed in een weekend. k.ERF, Erfgoed Noorderkempen en Kempens Karakter werkten met heel wat vrijwilligers en gemeenten een gratis, coronaproof en tof aanbod uit.


Er zijn heel wat mooie activiteiten te beleven, ook voor gezinnen. Toch zijn het geen makkelijke tijden en voor erfgoedverenigingen dus ook niet. Het is voor vele vrijwilligers en gemeenten niet haalbaar om activiteiten coronaproof te organiseren. Daarom kunnen er wijzigingen gebeuren in het programma.

Gelukkig vind je op www.nachtkempenserfgoed.be steeds het geactualiseerde aanbod voor het weekend van 23-25 april 2021. Alle activiteiten zijn gratis! Je kan wandelen, luisteren, kijken vanuit je luie zetel en veel meer!


Tijdens dit weekend staat het onroerend en cultureel erfgoed centraal. Dat wil zeggen voorwerpen, verhalen, tradities maar ook landschappen, monumenten en archeologie laten zich van hun beste kant zien.


Op www.kempenserfgoed.be, het vernieuwde erfgoedportaal, kan je terecht voor virtuele expo’s tijdens dit weekend. Het voordeel? Je kan zelf kiezen wanneer je deelneemt; als nachtraaf of vroege vogel.


Om het publiek warm te maken voor dit erfgoedfestival, maakten de erfgoedcellen een Nachtkalender. Die bundelt erfgoedweetjes uit 30 gemeenten*. De kalender is gratis en af te halen bij gemeenten of deelnemende organisaties.