Eén pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan voor Mol, Balen, Dessel en Retie


Mol, Balen, Dessel en Retie organiseren samen één groot pop-up vaccinatiecentrum op site De Zwaan in het centrum van Mol. De vier gemeenten van eerstelijnszone Baldemore kiezen zeer bewust voor één centraal gelegen vaccinatiecentrum. Wanneer de aanvoer van voldoende vaccins verzekerd is, kan deze locatie met acht vaccinatielijnen maximaal 1900 personen per dag vaccineren. Hiermee creëren we een vaccinatiecentrum dat over een dubbele capaciteit beschikt in vergelijking met de voorschriften. Om niet tijdelijk bestaande infrastructuur te verliezen, opteren de vier gemeenten voor een volledig uitgerust pop-up vaccinatiecentrum op de achtergelegen grote koer van site De Zwaan. Deze locatie is uitstekend bereikbaar via de nabijgelegen grote randparkings Rivierstraat en Den Uyt.

Bij de keuze voor de locatie van één of meerdere vaccinatiecentra werden verschillende criteria nauwgezet afgewogen. Finaal kozen de vier gemeenten voor maximale kwaliteit en efficiëntie op één centraal gelegen locatie. Op deze manier worden alle beschikbare mensen en middelen van de vier gemeenten geconcentreerd op één locatie, zodat het vaccinatiecentrum minstens 12 uur per dag en 7 dagen op 7 optimaal kan functioneren.


De pop-up locatie op een grote binnenkoer is voldoende ruim om op volle capaciteit acht vaccinatielijnen te laten draaien. Volgens een berekening halen we hiermee een maximale capaciteit tot 1.900 vaccinaties per dag. Uiteraard moet de aanvoer van voldoende vaccins dan verzekerd zijn.

Vanaf 1 februari paraat

Op dit moment zijn we in finale onderhandeling met verschillende partijen uit de evenementensector die op enkele dagen een volledig pop-up vaccinatiecentrum kunnen bouwen en inrichten. Het vaccinatiecentrum moet er staan op 1 februari, zodat we meteen kunnen starten met het vaccineren volgens de schema’s van de hogere overheid.

Centrale tentstructuur

De basis van het vaccinatiecentrum op een binnenkoer van het voormalig Rijksopvoedingsgesticht langs de Molderdijk wordt gevormd door een centrale tentstructuur op de grootste binnenkoer (achteraan) van site De Zwaan. Deze tent is volledig voorzien van netwerkinfrastructuur en klimatisatie, waaronder permanente CO²-monitoring. De mogelijkheden om dergelijke noodzakelijke functies flexibel én op maat in te bouwen, vormen extra troeven voor een all-in pop-up oplossing. Naast de tentstructuur maken we gebruik van een aantal bestaande lokalen voor back-officefuncties (personeelsruimtes, voorraadbeheer,…). De werking van de Academie voor Beeldende Kunsten blijft volledig gevrijwaard.