Beerse Kermis gaat toch doorOp 13 augustus beslisten we om Beerse Kermis dit jaar niet te laten doorgaan. Die beslissing nam burgemeester Bart Craane na overleg met collega’s en op advies van de gemeentelijke crisiscel. Gezien de positieve evolutie van de coronacijfers, de versoepelde maatregelen en de grote bereidheid tot inspanning van de foorkramers, geeft de crisiscel nu wel een positief advies. Van zaterdag 19 tot en met woensdag 23 september 2020 kan de kermis dus doorgaan, zolang de besmettingsgraad in onze gemeente niet te sterk stijgt. Een aantal evenementen, zoals de Kermiskoers en de Kermisfuif, gaan niet door.

Enkele weken geleden besliste het lokaal bestuur om Beerse Kermis niet te laten doorgaan. Die beslissing kwam er na analyse van de risico’s op vlak van veiligheid en gezondheid. Het organiseren van de kermis volgens de toenmalige voorschriften was organisatorisch niet haalbaar. Intussen zijn de maatregelen versoepeld en is de besmettingsgraad gedaald. Daarnaast tonen de foorkramers zich uitermate bereid om de hygiënemaatregelen strikt op te volgen en het aantal bezoekers te beperken. Ook op federaal en provinciaal niveau wordt opgeroepen om culturele activiteiten indien mogelijk coronaproof te laten doorgaan. De kermissen die in andere steden en gemeenten werden georganiseerd, hebben bovendien niet tot een stijging van besmettingen gezorgd. Dat alles maakt het weer mogelijk om de kermis te organiseren, uiteraard volgens de nodige voorzorgsmaatregelen.

Zo wordt het maximum aantal bezoekers beperkt tot 400 personen, kinderen inbegrepen. De in- en uitgang worden bemand om zo het aantal bezoekers gecontroleerd binnen te laten. In samenspraak met de kermiscommissie wordt nog een plan opgesteld om de kermis in goede banen te leiden, zodat het risico op besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiteraard moeten bezoekers te allen tijde een mondmasker dragen, de maatregel rond de sociale bubbels respecteren en alle andere op dat moment geldende coronamaatregelen opvolgen. De politie zal het naleven van de regels controleren.

De huidige situatie is sterk veranderd ten opzichte van 13 augustus, toen we beslisten om de kermis dit jaar te annuleren. De gemeentelijke crisiscel, waarin ook de politie en brandweer vertegenwoordigd zijn, gaf deze keer dan ook een positief advies. Die beslissing blijft echter onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingsgraad. Als het aantal besmettingen zeer sterk zou stijgen, kan de beslissing weer herzien worden. Om grote massa’s te vermijden, werden enkele evenementen, zoals de Kermiskoers en de Kermisfuif, wel geannuleerd.